شهید گمنام


شهید گمنام بگو،

بگو به من حرف دلت رو،تا کی می خوای سکوت کنی!


شهید گمنام بگو،

پس کی می خوای فکری برای بغض توی گلوت کنی؟


گمان کنم که ارثیه مادری ست، گمنامی
نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 10:49 ب.ظ | آخرین ویرایش در - ساعت -